Façanes

Revestiment Façanes en Fibrociment

Revestiment Façanes en Fibrociment

Amplia gama d´acabats 

Possibilitat lames verticals i horitzontals, diverses configuracions

Sense manteniment

Ideal trasdossat exterior façanes sense aillament

Càmara ventilació externa per evitar humitats interiors