Portes interiors

Portes interiors en fusta

Portes interiors en fusta

Portes massisses en base Dm , lacades o envernissades.

Amplia gama accessoris en Inox

Varies configuracions amb vidre

Portes interiors en Alumini

Portes interiors en Alumini

Portes interiors d´Alumini amb tapetes desmontables per poder pintar i amb sòculs d´alumini amb i sense led.

Amplia gama accessoris en Inox

Mínim manteniment , més resistents a cops, més higièniques i aillants

Possibilitat incrustacions alumini i vidre